Witamy na stronach naszego Domu!

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP istnieje w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 od 2002 roku.

Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincję Łódzką, stanowiącą osobę prawną w rozumieniu art.7 ust.1 i art.8 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. z 1998 r. Nr 29 poz. 154 ze zm.).

Siostry służebniczki w swoim charyzmacie, od początku powstania Zgromadzenia (1850r.), zajmują się chorymi, niepełnosprawnymi, ubogimi i dziećmi. Sam budynek Domu ma długą historię opieki i leczenia osób chorych.

Aktualnie DPS przeznaczony jest dla 107 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych z miasta Łodzi i województwa łódzkiego.

Staramy się , aby Dom, jego piękne otoczenie parkowe, pokoje, prowadzone zajęcia terapeutyczne, rehabilitacja, wspólne przeżywanie jubileuszy, imienin, urodzin, innych uroczystości, sprzyjały  tworzeniu  rodzinnej atmosfery. Każda osoba z personelu włączona jest w proces terapii i często staje się jedną z najbliższych osób dla mieszkańców.

Szybki kontakt
Zadanie polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych o zasięgu ponadgminnym jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.